Инфо архив

янв 26, 2011 15:51
Non refert quid notum sit judici, si notum non sit in forma judicii
янв 06, 2011 10:47
Līdzsvara nodrošināšanā ir jāpastāv saprātīgai proporcionalitātei starp lietotajiem līdzekļiem un sasniedzamo mērķi (AGOSI c. Royaume-Uni)
янв 03, 2011 12:38
Panākumiem bagātu un laimīgu Jauno 2011.gadu!!!
сен 07, 2010 08:30
Balsu vairākums nav tāds kritērijs, ar kura palīdzību varētu pierādīt apšaubāmas patiesības (René Descartes "Discours de la méthode")