September 2010

07.09.2010:

Balsu vairākums nav tāds kritērijs, ar kura palīdzību varētu pierādīt apšaubāmas patiesības (René Descartes "Discours de la méthode")

07.09.2010:

Facts and perceptions

You can look at each case differently.